We use cookies on our website to give you the best service possible. Read more here.
馃數 聽Subscribe to our occasional newsletter and get 10% off on your first order 馃數
Menu
Cart
0

Terms &聽Conditions

Dane Sp贸艂ki

www.mawocollective.com jest oficjaln膮 stron膮 internetow膮 Sklepu, prowadzonego przez Sp贸艂k臋 MAWO Collective Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie wpisanego do Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVII Wydzia艂 Gospodarczy KRS pod numerem KRS 829480, o kapitale zak艂adowym 5000 z艂., NIP 5252796521 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsument贸w i okre艣la zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu.

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 w ramach Sklepu, kt贸rej przedmiot nie jest zwi膮zany bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 2. Sprzedawca - MAWO Collective Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie wpisanego do Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVII Wydzia艂 Gospodarczy KRS pod numerem KRS 829480, o kapitale zak艂adowym 5000 z艂., NIP 5252796521
 3. Klient - ka偶dy podmiot dokonuj膮cy zakup贸w za po艣rednictwem Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym www.mawocollective.com.
 5. Umowa zawarta na odleg艂o艣膰 - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zam贸wienie - o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu lub Produkt贸w ze Sprzedawc膮.
 8. Formularz zam贸wienia - interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do Koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.
 9. Koszyk 鈥 element oprogramowania Sklepu, w kt贸rym widoczne s膮 wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji danych Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci ilo艣ci produkt贸w.
 10. Produkt - dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
 11. Umowa Sprzeda偶y - umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu internetowego. Przez Umow臋 Sprzeda偶y rozumie si臋 te偶 - stosowanie do cech Produktu - umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug i umow臋 o dzie艂o.

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: hello@mawocollective.com
 3. Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 adresu podanego w niniejszym paragrafie.

Informacje og贸lne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.
 2. Ceny podane w Sklepie s膮 podane w z艂ot贸wkach (PLN) i euro (EUR) i s膮 cenami brutto (uwzgl臋dniaj膮 podatek VAT).
 3. Na ko艅cow膮 (ostateczn膮) kwot臋 do zap艂aty przez Klienta sk艂ada si臋 cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe), o kt贸rej Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

Oferowane metody dostawy oraz p艂atno艣ci

 1. Dostawa towaru odbywa si臋 za po艣rednictwem firm kurierskich: InPost S.A. lub DPD Polska Sp. z o.o.
 2. Sprzedawca akceptuje p艂atno艣ci kartami Visa, MasterCard, Maestro oraz ApplePay i Polskie eP艂atno艣ci. Je偶eli Klient chce dokona膰 p艂atno艣ci膮 kart膮 debetow膮 lub kredytow膮 koniecznym jest wpisanie wszystkich niezb臋dnych danych karty. Wszystkie informacje wysy艂ane s膮 do MAWO przy wykorzystaniu zaszyfrowanego po艂膮czenia SSL. MAWO nie przechowuje danych kart kredytowych, debetowych klienta po zako艅czeniu transakcji.
 3. P艂atno艣ci kart膮 kredytow膮 s膮 obs艂ugiwane przez Stripe, Inc. z siedzib膮 San Francisco, Stany Zjednoczone, pod adresem: w 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 United States.
 4. Polskie Przelewy oraz BLIK s膮 obs艂ugiwane przez 鈥濸olskie eP艂atno艣ci鈥 sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Taj臋cinie (dawniej 鈥濸aylane鈥 sp. z o.o.), adres: Taj臋cina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

Wykonanie umowy sprzeda偶y

 1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia.
 2. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
 3. Produkt zostanie wys艂any przez Sprzedawc臋 w terminie 24 h roboczych od momentu z艂o偶enia zam贸wienia, w spos贸b wybrany przez Klienta podczas sk艂adania Zam贸wienia.
 4. Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b: W przypadku wyboru przez Klienta p艂atno艣ci elektronicznej lub kart膮 p艂atnicz膮 - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 5. Dostawa Produktu odbywa si臋 wy艂膮cznie na terenie Polski i Unii Europejskiej
 6. Dostawa Produktu do Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) s膮 wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zak艂adce 鈥濳oszty dostawy鈥 oraz w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

Prawo odst膮pienia od umowy

 1. Konsument mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od Umowy Sprzeda偶y bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Zwr贸cony towar musi by膰 nienoszony, nieprany, wolny od plam, zapach贸w w oryginalnym opakowaniu i opatrzony metkami. W przeciwnym razie zwrot nie b臋dzie uznany, a Klient zostanie obci膮偶ony kosztem zwi膮zanym ze zwrotem produktu. Sprzedawca zaleca zwrot w przy wykorzystaniu tej samej koperty.
 3. Bieg terminu okre艣lonego w ust. 1 rozpoczyna si臋 od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej ni偶 przewo藕nik.
 4. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od Umowy, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy. Do zachowania terminu odst膮pienia od Umowy wystarczy wys艂anie przez Konsumenta o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy poprzez wype艂nienie formularza zwrotu pod adres www.mawocollective.com/returns-and-exchanges przed up艂ywem tego terminu.
 5. W przypadku przes艂ania o艣wiadczenia przez Konsumenta, Sprzedawca niezw艂ocznie prze艣le Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy.
 6. Skutki odst膮pienia od Umowy:
  • W przypadku odst膮pienia od Umowy zawartej na odleg艂o艣膰 Umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.
  • W przypadku odst膮pienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia Sprzedawcy towaru r贸wnowarto艣膰 sumy jak膮 Konsument zap艂aci艂 za towar.
  • Zwrotu p艂atno艣ci Sprzedawca dokona przy u偶yciu takich samych metod p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Konsumenta u偶yte w pierwotnej transakcji.
  • Konsument powinien odes艂a膰 Produkt na adres: Zielniczki 5, 63-000 艢roda Wielkopolska MAKANA Sp. z o.o. nie p贸藕niej ni偶 7 dni od dnia, w kt贸rym poinformowa艂 Sprzedawc臋 o odst膮pieniu od Umowy.
  • Konsument nie ponosi koszt贸w zwrotu Produktu, chyba 偶e towar zostanie zwr贸cony w stanie wskazanym w pkt. 2 niniejszej sekcji.

Reklamacja i gwarancja

 1. Umow膮 Sprzeda偶y obj臋te s膮 nowe Produkty.
 2. W przypadku wyst膮pienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotycz膮ce r臋kojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamacj臋 nale偶y zg艂osi膰 pisemnie lub drog膮 elektroniczn膮 na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do 偶膮dania reklamacyjnego niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni, a je艣li nie zrobi tego w tym terminie, uwa偶a si臋, 偶e 偶膮danie Klienta uzna艂 za uzasadnione.
 5. Towary odsy艂ane w ramach procedury reklamacyjnej nale偶y wysy艂a膰 na adres: MAKANA Sp. z o.o., ul. Zielniczki 5, 63-000 艢roda Wielkopolska